Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tiền Giang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17.5 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00