Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tiền Giang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90