Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nha Trang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18 A01, D01, D07, D96

Tiếng anh >4.5

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng anh >4.5