Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nha Trang

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 21 D01, D14, D15, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D96