Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14.2 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01