Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01