Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sài Gòn

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22.65 D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22.65
Tổ hợp môn
D01