Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Sài Gòn

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.65 C01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
C01