Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sài Gòn

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17.96 D01

Môn chính: Toán

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17.96
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn chính: Toán