Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07