Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01