Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Mở TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07