Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90