Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22.75 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96