Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Giao thông vận tải TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01