Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18 A01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01