Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22.94 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22.94
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01