Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 34.8 A00, A01, C01, D07

A00,C01: Toán nhân 2; A01,D01: Anh nhân 2

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
34.8
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07
Ghi chú
A00,C01: Toán nhân 2; A01,D01: Anh nhân 2