Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 31.6 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
31.6
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01