Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18.5 D01, D07, D11

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
D01, D07, D11