Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 19.5 A01, D01, D07, D11

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D11