Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 19.4 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
19.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96