Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Tài chính Marketing

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.6 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96