Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22.75 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10