Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 20 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10