Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 28.5 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01