Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đà Lạt

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, D01, D96

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng