Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Đà Lạt

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96