Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Trung

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07