Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 22.55 A00, A01, D90

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D90