Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 17.5 A00, A01

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01