Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 21.05 A00, A01

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
21.05
Tổ hợp môn
A00, A01