Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Đà Lạt

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 15.5 A00, A01, A12, D90

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A12, D90