Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Đà Lạt

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 16 A00, A01, A12, D90

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A12, D90