Thứ tư, 22/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 23.6 A01, C00, C04, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A01, C00, C04, D01