Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 21.18 A01, C00, C04, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
21.18
Tổ hợp môn
A01, C00, C04, D01