Thứ tư, 29/6/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 16.5 A01, C00, C04, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A01, C00, C04, D01