Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hải Phòng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15