Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hải Phòng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 16 C00, D01, D06, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, D01, D06, D14, D15