Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 22 C00, D01, D78

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
C00, D01, D78