Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 22.92 D01, D78

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
22.92
Tổ hợp môn
D01, D78