Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sài Gòn

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 22 C00

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
C00