Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Sài Gòn

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 20.5 C00

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
C00