Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 18 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15