Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 33.3 A01, C00, C01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; C00;C01: Văn nhân 2

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
33.3
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; C00;C01: Văn nhân 2