Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 18 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15