Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Cần Thơ

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 27.25 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15