Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tây Đô

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 C00, D01, D14, D15

thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15
Ghi chú
thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên