Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Tây Đô

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15