Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Đà Lạt

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 C00, D14, D15, D78

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D78