Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Đồng Nai

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 18.5 C00, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, D14