Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Đồng Nai

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 22.6 C00, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
C00, D14