Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 19.75 C00, D14

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
C00, D14