Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Sài Gòn

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 20.88 C00

Môn Lịch Sử hệ số 2, đã quy đổi

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
20.88
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Môn Lịch Sử hệ số 2, đã quy đổi