Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Sài Gòn

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 25.66 C00

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
25.66
Tổ hợp môn
C00