Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 27 C00

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00