Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 19.25 C00

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
C00