Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140218 26 C00, D14, D64

Mã ngành
7140218
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00, D14, D64