Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 21.8 A00, B00, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
21.8
Tổ hợp môn
A00, B00, D07