Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 27.35 A00, B00, D07

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
A00, B00, D07