Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Đà Lạt

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 24 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90