Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Đà Lạt

Sư phạm Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212 19 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7140212
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90