Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Kiên Giang

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 15.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07