Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học An Giang

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01