Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01