Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01