Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 21.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01