Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 23.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01