Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Hải Phòng

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01