Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Sài Gòn

Sư phạm Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140209 26.33 A01

Mã ngành
7140209
Điểm chuẩn
26.33
Tổ hợp môn
A01