Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Phạm Văn Đồng

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 15 A00, A01, D01, D72

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D72