Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Phạm Văn Đồng

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 19 A01, D01, D90

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D90