Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 22.75 A00, A01, B08

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, B08