Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 23 A01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01