Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 19.25 A00, A01

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, A01