Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 23.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07