Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 17.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07