Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 27.75 A00, A01, A02, D29

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D29