Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Đà Lạt

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210 20 A00, A01, D07, D90

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Mã ngành
7140210
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng