Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sài Gòn

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 20.1 B00

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
B00