Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sài Gòn

Sư phạm Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140213 23.82 B00

Mã ngành
7140213
Điểm chuẩn
23.82
Tổ hợp môn
B00