Thứ ba, 28/9/2021
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 22 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15