Thứ ba, 18/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 24.96 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
24.96
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15