Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Tiền Giang

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 18.5 C00, D01, D14, D78

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78