Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tiền Giang

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 25.48 D01, D14, D78

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
25.48
Tổ hợp môn
D01, D14, D78