Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Đà Lạt

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 24.5 C00, C20, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
C00, C20, D14, D15