Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Đà Lạt

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140217 26 C00, C20, D14, D15

Mã ngành
7140217
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00, C20, D14, D15