Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 A00, B00

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00