Thứ tư, 7/12/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 15 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07