Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 17.45 A00

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
17.45
Tổ hợp môn
A00