Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 28 A00, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A00, B00, D07