Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440112 23 A00, B00, D07

Mã ngành
7440112
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07